torstai 25. joulukuuta 2014

Seme - Mitä se on?!? jotain syötävääkö?

Japanilaisiin budolajeihin liittyy olennaisesti käsite "seme". Puntaroin kykyni mukaan sitä.

Seme (japaniksi. 攻め
)
Semeä on vaikea selittää sanallisesti ilman sitä tukevaa harjoittelua ja opetusta. Kyseessä on subjektin tarkoituksellisesti luotu vaikutus toiseen subjektiin. Seme ei siis ole vahinko, eikä seme ole uhkailu tai uhoaminen. Seme ei myöskään ole sinänsä agressiivisuutta tai alistamista vaikka se toki voi sisältää kyseiset elementit. Ymmärtääkseni semessä on kyse toisen vakuuttamista omasta tahtotilasta. Toinen "vakuuttuu" siitä, muuten semeä ei ole olemassa.

Kendossa, iaidossa ja jodossa semen hallitsemisen oppiminen on olennainen osa kyseistä taitoa. Esimerkiksi kendossa edistyminen alkeista tarkoittaa että pystyy omalla semellään luomaan aukkopaikan (suki) toisen puolustuksessa ja vielä käyttämään tämän hyväkseen. Harjoittelu alkuvaiheessa kendokat siis avaavat aukkopaikkoja omassa puolustuksessaan ihan omaa hölmöyttään. Toisaalta kokemattomat vastustajat eivät niitä välttämättä edes huomaa. Ja vaikka huomaisivatkin eivät ehdi tai ossa hyödyntää tapahyunutta omaksi edukseen...

Voidakseen luoda semen (kendossa) on hallittava oma keskilinja, aistittava ja hallittava etäisyys vahvan hengen avulla. Tämä ei ole niin esoteerista kuin luettuna vaikuttaisi. Pikemminkin hyvin käytännönläheistä. Näiden seikkojen taitamisella rohkeasti voi suorittaa semen joka rikkoo vastapuolen henkisen ja/tai fyysisen asenteen. Tällöin ilmeentyy vastustajalla suki - aukko puolustuksessa joka on mahdollista hyödyntää. Mahdollisuuden hyödyntämiseen liittyy budokäsite tame. Tämä tarkoittaa aukkopaikan havaitsemista ja sen hyödyntämistä omalla toiminnalla.  On silti ymmärrettävä että tämän hyödyntämistaso ja tulos vaihtelee, johtuen lukuisista seikoista, mutta mahdollisuus on olemassa....

 

keskiviikko 29. lokakuuta 2014

Enzan no metsuke - ja miten se ilmentyy?

Jaa-ha, olen tässä pähkäillyt  Enzan no metsuke  käsitettä. Budoharjoittelussahan se käännetään kaukaisten vuorten katsomiseksi. Profaaneille paljastan että se tarkoittaa kykyä pitää kaikki omassa näkökentässä oleva myös havaintokentässä.

Käytännössä se ei tarkoita yksilö katseen keskittämisen puutetta vaan pikemminkin eräänlaista "anti"keskittämistä. Kyseessä on pikemminkin aivoissa kuin näköelimissä tapahtuva prosessi. Ihminen helposti yrittää kiinnittää katseensa tärkeään kohteeseen ja tapahtumaan. Sen seurauksena silmät yrittävät tarkentaa kohteeseen - ja samalla (tämä on tärkeää) myös - yhdessä kohteeseen liittyvän aivoprosessoinnin kautta. Kyseessä on siis aivoissa tapahtuva valinta jossa joku kohde arvotetaan ylivertaiseksi toisiin nähden. Tällöin muut tapahtumat - jotka myös nähdään - jäävät vähemmälle huomiolle. tai jopa kokonaan huomiotta, näkymättömiin.

Päinvastaista prosessia eli katseen 
"anti"keskittämistä, voi kuitenkin harjoittaa ja harjoitella. Mitä hyötyä tästä sitten on. Omasta ja ystävieni kokemuksesta sanoisin että paljonkin. Esimerkiksi budo-harjoituksessa aivojen tehokkaasti prosessoima havaintokenttä laajenee. Tällaista henkilöä on esimerkiksi vaikeampi yllättää koska hänen huomiotaan ei saada sidotuksi epäolelliseen disinformaatioon. Yksi esimerkki miten havaintokentän sitominen toimii ovat tavalliset estraadi taikatemput. Jotka ovat sinänsä harmitonta ja kiehtovaa viihdettä. Mutta samoja metodeja käytetään myös yleisesti huijaamiseen tai agression piilottamiseen.

Omakohtaisena esimerkkinä voisin esitellä sienestyksen. Jos metsäsieniä lähtee etsimään metodilla jossa hiljentää oman sisäisen dialoginsa, sienten löytäminen helpottuu. Miksikö? Koska metsässä on hämärää, liikkuminen on esteellistä ja haastavaa, maassa voi olla monenlaista kariketta ja lehtiä, kerättäviä sieniä muistuttavia mutta syömäkelvottomia tahi myrkyllisiä sieniä ja niin edespäin. Sienestäminen "sisäisen hiljaisuuden vallitessa" helpottaa olennaisesti kerättävien sienten muodon ja värin havaitsemista. Tässä en tarkoita "jököttäviä" näkösällä oleviä itiöemiä vaan esim suppilovahveroita, kanttarelleja, mustia torvisieniä ja matsutake eli tuoksuvalmuskaa. Tämä sisäinen hiljentyminen on juuri meditaatiolle tyypillistä ja osin selittää sen miten suomalaiset tuntevat virkistyvänsä luonnossa...

Liikenteessä enzan no metsuke on oleellisen hyödyllinen. Tällöin liikenteessä liikkuva hyödyntää esin näköaloja autojen ikkunoiden läpi ja pohjan ali, sekä pitää tausta ja sivupeilit näkökentässään samalla kun katsoo mihin on ajamassa. On helppo todeta miten tämän tilan herpaantuminen heti kaventaa havaitsemiskenttää.

Tämänkin vuoksi olen erittäin kiitollinen siitä että budoharjoittelu on kuulunut elämääni 2/3 elinajastani ja olen saanut, harjoitettua sen avulla tällaista selviytymistaitoa...